Ansiosidonnainen päiväraha kesto 2015

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa ja enintään 500 työttömyyspäivältä. Hallituksen ehdotuksen mukaan ansiosidonnaisen päivärahan kesto alenisi 500 päivästä 400:aan. Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta.

Ansiosidonnainen päiväraha kesto 2015

Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka vuonna. Päivärahan perusteena olevasta palkasta tehdään lisäksi ns. TyEL-vähennys, joka vuonna 2016 on 4,6 prosenttia.

Vuonna 2015 vähennys oli 4,28 prosenttia. Perusosan suuruus on kaikilla ansiosidonnaisen päivärahan saajilla sama. Päivärahan ansio-osa puolestaan lasketaan omien palkkatulojesi perusteella. VälimuistissaSamankaltaisiaTalouselämä 22.

Ansiosidonnainen päiväraha kesto 2015

Päivärahaoikeuden kesto ja uudelleen laskeminen. Työttömyyskassa maksaa kuitenkin päivärahaa enintään 500 päivältä, vaikka oikeus ansio-osaan. Säännös koskee jäseniä, joiden työssäoloehto on täyttynyt 1. Suomessa ansiosidonnainen päiväraha otettiin käyttöön vuonna 1985.

Tässä vaiheessa jäsenelle on täyttynyt 26 viikon työssäoloehto. Uusi päivärahakausi alkaa kuitenkin vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden. Alle kolmen vuoden työhistorialla ansiosidonnaisen kesto lyhenee 400:sta 300:aan päivään ja yli.

Ansiosidonnainen päiväraha kesto 2015

Hallitus valmistelee ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistuksen lokakuun puoliväliin mennessä. Työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan työntekijöille,. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston lyhennys ei koske vielä niitä, joiden työttömyysjakso alkaa. Ansiosidonnaisen päivärahan määrä muodostuu perus- ja ansio-osasta. Hallitus hakee suursäästöjä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta – keston puolituskaan ei riitä. Päivärahaa maksetaan enintään 500 työttömyyspäivältä. Jaetaanko tuo 500 5:llä (arkipäivillä viikossa) vai 7:llä (päivät viikossa), jotta saa tietää montako viikkoa saa olla ansiosidonnaisella? Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksettava päiväraha määräytyy nykyisen.

Muutos tulee käytännössä voimaan vuonna 2015. Yleistä ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta. Päivärahaa maksetaan vain ajalta, jona työnhaku on ollut voimassa TE-toimistossa. Päivärahan perusteena oleva palkka on aina todellista keskimääräistä kuukausipalkkaa pienempi, johtuen tyel-vähennyksestä (vuonna 2015 4,28 prosenttia) ja. Päivärahan määrittely Yrittäjän päiväraha määritellään AYT-kassaan valitsemasi.