Työmarkkinatuki 2016

Kela on vahvistanut vuoden 2016 kansaneläkeindeksin pisteluvuksi 1631,. Esimerkiksi työmarkkinatuki pienenee ensi vuoden alussa 32,80. Vanhempien tulot vaikuttavatTyöttömyysturvan euromäärät vuonna 2016 – Ajankohtaista. Se tarkoittaa, että kansaneläkeindeksin sidotut etuudet, kuten peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, pienenevät vuoden 2016 alussa 0,4 %. Vuonna 2016 täysimääräisen työmarkkinatuen suuruus on bruttona 32,68 euroa päivässä. Tukea maksetaan viideltä päivältä viikossa ja sen suuruus ilman. Kelan maksama työmarkkinatuki voi olla jopa tätä pienempi, sillä siihen. YTK:n jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen ja vuonna 2016 se on 118 euroa. Kela pidättää työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta 20 % veroa.

Hae työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa Kelasta joko verkossa tai lomakkeella. Työmarkkinatuki turvaa niiden Suomessa asuvien työttömien toimeentulon, jotka. Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki (=sakkomaksut). Kansaneläkeindeksin sidotut etuudet pienenevät vuoden 2016 alussa 0,4 %. Työmarkkinatuki vie jo jopa prosentin joidenkin kuntien tuloista. Kaikkiaan työmarkkinatukea on maksettu tämän vuoden. Jos nostat koko vuoden Kelan työmarkkinatukea, niin se tekee vuodessa vajaat 8400 euroa, josta maksetaan veroja 20. Puolison tulot eivät vaikuta peruspäivärahaan eivätkä työmarkkinatukeen. Ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Ilmeisesti työmarkkinatuki on alentunut vuodesta 2016 lähtien. Avoin ammattikorkeakoulu ja työmarkkinatuki. Noin 15 000 henkilön työmarkkinatuki nousee, kun työmarkkinatuen tulorajoja tarkistetaan.